Warsztaty Mozaika Klimatyczna dla posłów i posłanek

  • 10 lutego 2023

Ruch Rodzice dla klimatu wraz z Katarzyną Udrycką uruchamiają obywatelską kampanię edukacyjną na temat zmian klimatu adresowaną do polskich parlamentarzystów. 10 lutego br. w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej ośmioro Posłanek i Posłów weźmie udział w warsztatach ,,Mozaika Klimatyczna”.

Warsztaty ,,Mozaika Klimatyczna” trwają 3 godziny i mają formę pracy zespołowej. Uczestnicy wspólnie układają z kart tytułową „mozaikę”, która obrazuje przyczyny, mechanizmy i skutki zmian klimatu. Treść kart pochodzi z raportów Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu przy ONZ (IPCC). W efekcie uczestnicy warsztatów otrzymują „w pigułce” wiedzę o klimacie z najlepszego naukowego źródła.

O ich wartości merytorycznej świadczy fakt, że we Francji „Mozaika Klimatyczna” weszła w skład obowiązkowego programu szkoleń na temat zmian klimatu dla wysokich urzędników państwowych.

„Interaktywna i wizualna formuła pozwala na lepsze poznanie i zrozumienie jednego z największych wyzwań, z jakim mierzy się dziś ludzkość. Stwarza też przestrzeń do rozmowy o możliwych rozwiązaniach, także systemowych, w tym na poziomie stanowienia prawa" - wyjaśnia Katarzyna Udrycka, koordynatorka warsztatów w Polsce, certyfikowana przez francuskie Stowarzyszenie La Fresque du Climat.  

Zaproszenie do udziału w pierwszej edycji warsztatów, która odbędzie się 10.02.2023 w godz. 9:00-12:00 otrzymały Członkinie i Członkowie poniższych zespołów parlamentarnych: 

- Zespół Parlamentarny ds. Zielonego Ładu dla Polski
- Parlamentarny Zespół Antysmogowy 
- Parlamentarny Zespół ds. Ochrony Puszczy Białowieskiej i terenów przyrodniczo cennych
- Zespół Parlamentarny „Zerwij z plastikiem”
- Poselski Zespół ds. Nowego Zielonego Ładu 
- Parlamentarny Zespół ds. Miast.
 

Trwają zapisy do udziału w kolejnych edycjach szkolenia, na które zapraszani są wszyscy polscy parlamentarzyści, niezależnie od przynależności do zespołu parlamentarnego, ugrupowania politycznego, przekonań czy okręgu. Zgłoszenia zbierane są pod adresem
warsztaty@rodzicedlaklimatu.org

W przyszłości planowane są także warsztaty ,,Mozaika Klimatyczna” dla mediów.

Konferencja prasowa po pierwszej edycji warsztatu w piątek 10 lutego, odbędzie się o godzinie 12:15 w holu sejmowym. 

Wstęp mediów na warsztaty w trakcie ich trwania nie jest możliwy, niemniej chętnie dostarczymy zainteresowanym zdjęcia z ich przebiegu.