Nasza oferta

W Nature Explained pomagamy przedsiębiorcom rozumieć obecne i przyszłe zjawiska, takie jak zmiany klimatu czy spadek bioróżnorodności, aby mogli przewidzieć ich wpływ na działalność przedsiębiorstwa i wdrożyć odpowiednie działania.
(Poznaj nasze programy szkoleń)

Mozaika Klimatyczna

Mozaika Klimatyczna to interaktywne, oparte na najlepszej wiedzy naukowej warsztaty na temat zmian klimatu z elementami analityki trendów.
Warsztaty mają formę gry, której uczestnicy poznają przyczyny i mechanizmy globalnego ocieplenia na podstawie raportów klimatycznych ONZ (raporty IPCC).
W warsztatach pomysłu francuskiego inżyniera Cédrica Ringenbacha i rozpowszechnianych przez Stowarzyszenie La Fresque du climat, wzięło udział ponad 1,5 miliona osób w 100 krajach świata (oraz prawie 7 tys.w Polsce).
Wiele międzynarodowych firm i korporacji szkoli przy pomocy Mozaiki Klimatycznej pracowników na całym świecie. 

6 - 15 osób
(7 osób w formule online)

3-3,5 godz.

Dla kadr

Zmiana klimatu znacząco wpłynie na działalność biznesową we wszystkich sektorach. Będzie to widoczne w kategoriach legislacji, finansowania, nowych oczekiwań klientów i partnerów, dostępności surowców i zasobów. Kadry zarządzające powinny jako pierwsze zrozumieć mechanizmy zmian klimatu i wynikające z nich procesy. Pozwoli im to zawczasu przewidzieć ich skutki, a w efekcie nadać odpowiedni kierunek działalności przedsiębiorstwa i przygotować je na zmiany.

Poprzez udział w warsztatach kadry:

otrzymają rzetelną wiedzę o zmianach klimatu z najlepszego naukowego źródła (raporty IPCC);

dostają klucze do zrozumienia wpływu globalnego ocieplenia na ich sektor;

dostają punkt wyjścia do dyskusji o działaniach, jakie może podjąć ich firma na rzecz zmniejszenia wpływu na klimat (dekarbonizacja) i adaptacji do zmian klimatu.

Udział w warsztatach stanowi idealny wstęp do dalszych konkretnych działań (np. obliczenia śladu węglowego).

6 - 15 osób
(7 osób w formule online)

3-3,5 godz.

Dla pracowników

Głębokie zmiany w firmie nie mogą się obyć bez udziału pracowników.
Dzięki połączeniu rzetelnej wiedzy i interaktywnej formuły, Mozaika Klimatyczna świetnie sprawdza się jako narzędzie, które pozwala przygotować i zaangażować zespoły w projekt transformacji ekologicznej przedsiębiorstwa.

Poprzez udział w warsztatach pracownicy firmy:

otrzymują wiedzę o klimacie z najlepszego źródła na świecie; otrzymają rzetelną;

dzięki interaktywnej formule angażują się w naukę i trwale przyswajają informacje;

wizualizują sieć powiązań między zjawiskami (forma obrazkowa);

grupowo mierzą się z trudnym tematem zmian klimatu;

mają możliwość wyrażenia własnych emocji i refleksji wobec kryzysu klimatycznego

dostają inspirację, klucze i motywację do działania (część dyskusyjna).

Udział w warsztatach stanowi idealny wstęp do dalszych konkretnych działań (np. obliczenia śladu węglowego).

Mozaika Bio

Różnorodność biologiczna i korzyści, jakie niesie człowiekowi, leżą nie tylko u podstaw wszystkich sfer naszego życia, ale także gospodarki. Produkcja żywności, dostęp do wody, warunki atmosferyczne, dobrej jakości gleba, kontrola nad wirusami – wszystko to zawdzięczamy naturze w jej różnorodnych formach. W wyniku działalności człowieka bioróżnorodność zanika szybciej niż kiedykolwiek wcześniej. Pierwszym krokiem do rozwiązania problemu jest wiedza. Media wspominają o bioróżnorodności 8 razy rzadziej niż o zmianach klimatu, choć dla naszego przetrwania jest ona równie ważna, a jej ochrona nawet pilniejsza.

„Mozaika Bio” to interaktywne szkolenie, którego uczestnicy nabywają wiedzę w pigułce na temat szeroko rozumianej przyrody, jej wpływie na naszą działalność, mechanizmach jej destrukcji i możliwych rozwiązaniach problemu. Wszystkie informacje pochodzą z raportów Międzyrządowej Platformy ds. Różnorodności Biologicznej i Funkcji Ekosystemu przy ONZ (IPBES), która jest najwyższym autorytetem naukowym w tej dziedzinie na świecie.

6 - 15 osób (w formule na żywo)
(7 osób w formule online)

3-3,5 godz.

Nasze warsztaty

W ramach warsztatów uczestnicy wspólnie układają tytułową „mozaikę” z kart odpowiadających zjawiskom i problemom związanym z bioróżnorodnością. Interaktywna i wizualna formuła pozwala szybko i trwale przyswoić wiedzę.

Udział w warsztatach stanowi wstęp do dalszych konkretnych działań na poziomie firmy (np. obliczenia śladu ekologicznego) bądź na poziomie indywidualnym (element edukacji pracowników).

Korzyści

Poprzez udział w warsztatach pracownicy firmy:

otrzymają podstawy wiedzy o bioróżnorodności z najlepszego naukowego źródła (raporty IPBES);

dostają klucze do zrozumienia wpływu zaniku bioróżnorodności na sektor działalności firmy;

dostają punkt wyjścia do dyskusji o działaniach, jakie może podjąć ich firma na rzecz zmniejszenia wpływu na bioróżnorodność oraz w celu adaptacji do skutków spadku bioróżnorodności.

Program szkolenia

  • 1 godz. 20 min.: układanie tytułowej mozaiki z 39 kart ilustrujących definicję bioróżnorodności, zachodzące w niej procesy i korzyści, z jakie z niej czerpiemy oraz przyczyny jej zaniku
  • 40 min.: utrwalenie wiedzy (część kreatywna)
  • 1 godzina: część dyskusyjna, w której uczestnicy przy asyście animatora rozmawiają o wpływie bioróżnorodności na sektor działalności firmy i możliwych działaniach zaradczych. Moderator animuje dyskusję, odpowiada na pytania oraz uzupełnia i koryguje propozycje uczestników zgodnie z aktualną wiedzą naukową.

6 modułów

Definicja bioróżnorodności

Usługi ekosystemowe, z których korzysta człowiek

Wpływ człowieka

5 głównych powodów zaniku bioróżnorodności

Skutki (ogólne i w odniesieniu do sektora działalności firmy)

Przykłady działań zaradczych (ogólnie i w odniesieniu do sektora działalności firmy)

Odpowiedzialna komunikacja

Od firm oczekuje się coraz większego zaangażowania w ochronę środowiska.
Tymczasem świadomość ekologiczna polskiego społeczeństwa rośnie, a Unia Europejska wprowadza nowe przepisy dla ograniczenia greenwashingu. Jak wybrać wartościowe działania proekologiczne i jak je zakomunikować, zgodnie z prawem i aktualną wiedzą naukową?

Chętnie pomożemy.