• 2 lipca 2022
 • 16:30
 • PPNT Gdynia
  Gdynia, al. Zwycięstwa 96/98
  Budynek 3

Zapisz mnie na listę

Współdzielony Bałtyk ? czy bioróżnorodność ma znaczenie dla biznesu?

 • 2 lipca 2022
 • 16:30
 • PPNT Gdynia
  Gdynia, al. Zwycięstwa 96/98
  Budynek 3

Bałtyk jest jednym z najpłytszych i najbardziej zanieczyszczonych mórz na świecie. Morze Bałtyckie otaczają wysoko rozwinięte gospodarczo kraje zamieszkane przez blisko 100 milionów ludzi. Postęp gospodarczo-społeczny ostatniego stulecia wywarł znaczący wpływ na morskie ekosystemy regionu bałtyckiego. Dopływ biogenów do basenu morza, przełowienie i inne formy naszej działalności gospodarczej wraz z obserwowanymi zmianami klimatu nie pozostają obojętne dla występujących w Bałtyku zwierząt i roślin.

Niezwykły wzrost gospodarczy oraz wzrost liczby ludności na świecie odbywa się kosztem środowiska naturalnego, które eksploatujemy i przekształcamy na własne potrzeby. Zagrożenia związane z utratą bioróżnorodności są bardzo często i nie są brane pod uwagę przez biznes. Pandemia pokazała nam jednak, jak bardzo od natury jesteśmy zależni.

Jaką rolę ma do odegrania biznes w kontekście ochrony i odbudowy środowiska naturalnego i ekosystemów? Czy firmy podejmują już jakieś kroki, widząc że ich przyszłość zależy w dużej mierze od dobrostanu natury? Czy uwzględniają aspekty ryzyka naturalnego w swoich strategiach i procesach?

Prelegentki:

 • Ewa Janczukowicz-Cichosz
 • Agnieszka Kubaszewska-Monik
 • Katarzyna Udrycka
Go to top